Byggsupport för optimalt resultat

sittplatsCAPTON TEKNIK AB har många års erfarenhet i byggbranschen. Med vår breda kunskap inom bygg och anläggning strukturerar vi upp ditt projekt från början i syfte att nå fram till en så kostnadseffektiv och önskvärd lösning som möjligt. Vi värderar och förvaltar ditt bygge i syfte att förverkliga din idé. 

Företaget startades 2010 av Bo Johansson, utbildad byggingenjör med en diger erfarenhet av bygg och anläggning och med ett stort kunnande om betong som byggmaterial.

Att bygga kostar pengar och drar inte sällan ut på tiden. Du är välkommen att ta hjälp av vårt kunnande och vår erfarenhet för att vara säker på att ditt projekt utförs på rätt sätt direkt från start. Vi kan assistera dig med projektledning, agera beställarombud och miljöinspektör samt erbjuda betong- och byggkonsultation.

Dessutom visar vi på möjligheterna med att använda betong som konstruktionsmaterial för att påskina ett mervärde genom kreativitet.

Som expertråd finns vi till hands under ditt byggande från ax till limpa eller närhelst du är i behov av hjälp under pågående projekt.

Välkommen att höra av dig!