Byggsupport

Strukturera upp ditt arbete från start – optimera och effektivisera ditt byggprojekt både ekonomiskt och resultatmässigt.

Nätverk & Samverkan

Med vårt breda nätverk av kunniga och professionella företag får vi en överblick över att alla drar åt samma håll i arbetet.

Fördelen med betong

Skapa mervärde genom nya kreativa möjligheter att använda detta fantastiska material – allt är möjligt med betong.

Bättre och billigare med byggsupport

pusselCAPTON TEKNIK AB har en lång erfarenhet i byggbranschen. Som din byggsupport värderar vi och förvaltar ditt byggprojekt i syfte att förverkliga din idé.

Med ett brett nätverk av kunniga och professionella företag skapar vi oss en överblick över ditt projekt och att alla involverade parter drar åt samma håll i arbetet.

I samverkan med andra företag, hantverkare och leverantörer hjälper vi dig se nya möjligheter med ditt bygge och att se helheten ur nya vinklar.

Ett bygge har aldrig kört fast, det är aldrig besvärligare än att det tillsammans går att reda ut.

Dessutom visar vi på möjligheterna med att använda betong som konstruktionsmaterial för att påskina ett mervärde genom kreativitet.

Välkommen att ta kontakt med oss.

/Bo Johansson – Byggsupport, Capton Teknik AB

Vi hjälper dig med: